top of page

КАЧЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

Планиране, проектиране и управление на строителството

Ние свързваме нашите услуги със специализирана експертиза, за да се справим с екстремни условия и заплахи, за да постигнем по-високи нива на производителност, безопасност и намаляване на строителните и оперативни разходи.

От първоначалните проучвания на обекта, през проектирането, до изграждането и въвеждането в експлоатация, ние стоим до нашите клиенти като технически експерти през целия цикъл на разработка. Ние си сътрудничим с проектанти, архитекти, консултанти и строителни мениджъри, за да предоставим високоефективни услуги.

Управлението на строителството ни е създадено, за да модернизираме, разширим и доставим най-добрите услуги.

МЛАДЕНОВИ 2010 ви помага да създадете по-добър свят.

Ако можете да си го представите, можем да го направим.

УСЛУГИ

Digging at Construction Site
ИЗКОПНИ УСЛУГИ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Electric Grinder
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
Concrete Truck
КОФРАЖИ И ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОН

ПРОЕКТИ

bottom of page